Over Lemo

De nieuwe leercompetenties en motivatievragenlijst (Lemo) Secundair Onderwijs 2e graad en 3e graad en deze voor Hoger Onderwijs werden ontwikkeld door de AP hogeschool, de onderzoeksgroep EduBROn van de Universiteit Antwerpen en Maarten Vansteenkiste UGent. Het Lemo-instrument bestaat uit een zelfrapportagevragenlijst, een individueel feedbackrapport en een groepsfeedbackrapport.

De vragenlijst diagnosticeert de leercompetenties en motivationele drijfveren van leerlingen en studenten, gebaseerd op drie theoretische kaders: het leerpatronenmodel (Vermunt & Vermetten, 2004), de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000; Maarten Vansteenkiste) en het concept zelfeffectiviteit (Pajares, 1996).

Het instrument biedt zowel leerlingen, studenten als leerkrachten, lectoren, docenten of begeleiders via feedbackrapporten handvaten aan voor verdere ontwikkeling. Zo geeft het een gemeenschappelijke woordenschat aan leerlingen/studenten en begeleiders om kwaliteits- en succesvol leren te ontwikkelen. De focus in de feedbackrapporten ligt op begrijpen en op coaching.

Het individueel feedbackrapport houdt leerlingen/studenten een spiegel voor rond hun leercompetenties, studiemotivatie en zelfbeeld over leren. De feedback en feedforward die leerlingen/studenten krijgen, waardeert wat de leerling/student al goed kan, maakt de werkpunten duidelijk en geeft duiding en tips bij ontwikkelkansen. Het groepsfeedbackrapport geeft aan leerkrachten/lectoren/docenten en begeleiders inzicht in de leercompetenties en motivationele drijfveren van een groep leerlingen/studenten. Scholen en opleidingen kunnen de informatie uit het groepsrapport ook gebruiken om aan data-gebaseerde innovatie te doen.


Het LEMO-INSTRUMENT (vragenlijst en feedback) is een webgebaseerd instrument met een zelfbeoordelingsvragenlijst voor jongeren met onmiddellijke feedback. Hier is een kost aan verbonden.


De LEMO-HANDLEIDING  is de handleiding voor het digitaal beheren van de Lemo-vragenlijsten.

 

De LEMO-NASCHOLINGEN : regelmatig zijn er nascholingen. Zo is er voor Hoger Onderwijs een workshop (digitaal en fysiek) gepland op dinsdag 12 oktober 2021: klik hier. Tijdens de nascholing wordt het Lemo-individuele en het nieuwe groepsfeedbackrapport geduid. Voor Secundair Onderwijs is er een digitale nascholing op dinsdag 28 september 2021  of dinsdag 7 juni 2022: klik  hier .

 

De Lemo-vragenlijst is  beschikbaar voor Hoger Onderwijs en voor het Secundair Onderwijs (een vragenlijst 2e graad en een vragenlijst 3e graad)  en dit in de versie  tegenwoordige tijd. Er is ook een terugblikversie enkel voor het hoger onderwijs. 

 

 

 

 

Back To Top