Over Lemo

 

De nieuwe leercompetenties en motivatievragenlijst (Lemo) Secundair Onderwijs 2e graad en 3e graad en deze voor Hoger Onderwijs werden ontwikkeld door de AP hogeschool, de onderzoeksgroep EduBROn van de Universiteit Antwerpen en Maarten Vansteenkiste UGent. Het Lemo-instrument bestaat uit een zelfrapportagevragenlijst, een individueel feedbackrapport en een groepsfeedbackrapport.

De vragenlijst diagnosticeert de leercompetenties en motivationele drijfveren van leerlingen en studenten, gebaseerd op drie theoretische kaders: het leerpatronenmodel (Vermunt & Vermetten, 2004), de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000; Maarten Vansteenkiste) en het concept zelfeffectiviteit (Pajares, 1996).

Het instrument biedt zowel leerlingen, studenten als leerkrachten, lectoren, docenten of begeleiders via feedbackrapporten handvaten aan voor verdere ontwikkeling. Zo geeft het een gemeenschappelijke woordenschat aan leerlingen/studenten en begeleiders om kwaliteits- en succesvol leren te ontwikkelen. De focus in de feedbackrapporten ligt op begrijpen en op coaching.

Het individueel feedbackrapport houdt leerlingen/studenten een spiegel voor rond hun leercompetenties, studiemotivatie en zelfbeeld over leren. De feedback en feedforward die leerlingen/studenten krijgen, waardeert wat de leerling/student al goed kan, maakt de werkpunten duidelijk en geeft duiding en tips bij ontwikkelkansen. Het groepsfeedbackrapport geeft aan leerkrachten/lectoren/docenten en begeleiders inzicht in de leercompetenties en motivationele drijfveren van een groep leerlingen/studenten. Scholen en opleidingen kunnen de informatie uit het groepsrapport ook gebruiken om aan data-gebaseerde innovatie te doen.


Het LEMO-INSTRUMENT (vragenlijst en feedback) is een webgebaseerd instrument met een zelfbeoordelingsvragenlijst voor jongeren met onmiddellijke feedback. Hier is een kost aan verbonden.


De LEMO-HANDLEIDING de handleiding voor or het digitaal beheren van de Lemo-vragenlijsten.

 

De LEMO-NASCHOLINGEN regelmatig zijn er nascholingen. Deze zijn digitaal. Ze zijn voor 2023-2024 gepland op dinsdag 24 oktober 2023 en woensdag 12 juni 2024. klik hier voor de infofolder en klik  hier om in te schrijven. Tijdens de nascholing wordt het Lemo-individuele en het nieuwe groepsfeedbackrapport geduid. 

 

De Lemo-vragenlijst is  beschikbaar voor Hoger Onderwijs en voor het Secundair Onderwijs (een vragenlijst 2e graad en een vragenlijst 3e graad)  en dit in de versie  tegenwoordige tijd. Er is ook een terugblikversie enkel voor het hoger onderwijs. 

 

 

 

 

Back To Top