Over Kickstart

  

Kickstart je toekomst! geeft handvatten aan jongeren en hun begeleiders om werkkwaliteiten die nodig zijn om succesvol te starten in het werkveld, te versterken. Zowel bruikbaar voor stage en duaal leren in de arbeidsfinaliteit als  in de dubbele finaliteit. 

  •  De KICKSTART-NASCHOLINGEN laten  je kennismaken met het geheel: het instrument, de digitale vragenlijst, de tools, het didatisch materiaal, good practices... Sterk aanbevolen als een eerste kennismaking en nodig voor een vlotte opstart in de eigen onderwijsinstelling of organisatie. 
  • De Kickstart-tools kan je inzetten in het  ONDERWIJS, het  WERKVELD en bij de screening en de begeleiding van DUAAL LEREN.
  • Het KICKSTART-INSTRUMENT (vragenlijst en feedback) is een webgebaseerd instrument met een zelfbeoordelingsvragenlijst voor jongeren met onmiddellijke feedback. Hier is een kost aan verbonden.
  • De KICKSTART-TOOLBOX is een echte box met de nodige spelmaterialen, spelfiches, een spelrooster en basisinformatie over de werkkwaliteiten.
  • De KICKSTART-HANDLEIDINGEN zijn er zowel voor het coachen van leerlingen als van jonge werkzoekenden.
  • Het KICKSTART-DIDACTISCH MATERIAAL is een bijkomend groeiend aanbod van direct inzetbare materialen om aan de slag te gaan met Kickstart.
  • De KICKSTART-GOOD PRACTICES vertellen hoe scholen elk op hun eigen wijze aan de slag gaan met Kickstart.  

Al deze instrumenten, tools en handleidingen zijn bedoeld voor leerkrachten, leerloopbaanbegeleiders, coördinatoren, trajectcoaches, consulenten, arbeidsbemiddelaars en directies voor hun begeleidingstaken bij:

  • Leerlingen 4 en 5 secundair onderwijs die voor de keuze staan om een duaal leerpad te volgen.
  • Leerlingen 5, 6 en 7 secundair onderwijs die na deze studies gaan werken (alle studierichtingen, harde en zachte sector, jongens en meisjes).
  • Jonge werkzoekenden (met of zonder diploma secundair onderwijs).

Kickstart je toekomst! biedt jongeren een persoonlijk coachingsplan en geeft hun begeleiders werkbare instrumenten om jongeren op gepaste wijze te coachen in voorbereiding op hun eerste werkervaringen.

 

ESF Logo

ESF gevalideerd

‚Äč

Back To Top