KYSS-instrument

Het KYSS-INSTRUMENT is een webgebaseerd instrument met een online vragenlijst en feedbacksysteem voor deelnemers en hun begeleiders.

Het is inzetbaar bij studenten hoger onderwijs, werkzoekenden en werknemers die reeds aan de slag zijn. 

Het KYSS-instrument omvat:

  • KYSS-vragenlijst
    Dit is een online zelfbeoordelingsvragenlijst rond soft skills, of generieke werkkwaliteiten. Deze wetenschappelijk gevalideerde en genormeerde vragenlijst is gericht op de soft skills die het belangrijkst zijn op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Wil je meer lezen over hoe het ontwikkelen van zo'n vragenlijst verloopt? Dat kan je hier lezen. 

  • Individueel feedbackrapport
    De deelnemers krijgen na het invullen van de vragenlijst onmiddellijk toelichtingen en tips over hun soft skills: over wat er al prima loopt en over wat ze nog kunnen doen om deze verder te ontwikkelen. De onderliggende visie van KYSS is er één van waarderend en actiegericht coachen met feedback en feedforward. Concreet voorbeeld van een individueel feedbackrapport

  • Groepsfeedbackrapport
    (Stage/traject)begeleiders, lesgevers en coaches ontvangen een overzicht waarmee ze globaal zicht krijgen op de resultaten van alle deelnemers uit één groep (bijvoorbeeld een klas of een coachingsgroep). Concreet voorbeeld van een groepsfeedbackrapport

 

AP Hogeschool Antwerpen ontwikkelde het KYSS-instrument in samenwerking met VDAB en Groep INTRO. Het project loopt binnen het ESF-programma ‘Innovatie en transnationaliteit’ onder het thema ‘Leven lang leren’ en met een focus op ‘Learning and skills’.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wilt u de gebruikersvoorwaarden lezen: dat kan hier . Indien u digitaal al een instelling aanmaakte ontving u deze gebruiksvoorwaarden.

 

Back To Top