FAQ

 1. Ik wil met de digitale vragenlijst van Lemo, Kickstart of Kyss beginnen werken. Bezorgen jullie mij accounts? Wat moet ik doen?  (Lemo- Kickstart - Kyss)
 2. Is het digitaal systeem Lemo - Kickstart - Kyss betalend? (Lemo - Kickstart - Kyss)
 3. Ik kan maar niet inloggen. Ik krijg de melding: 'U heeft geen toegangsrechten voor deze pagina. ' Wat moet ik doen? (Lemo - Kickstart - Kyss)
 4. Komen jullie ter plaatse ook voor advies of voor een schoolbased nascholing of voor een professionalisering op het werkveld? (Lemo - Kickstart - Kyss)
 5. Mijn student/leerling/werknemer krijgt het individueel feedbackverslag niet toe in zijn/haar mailbox? (Lemo - Kickstart - KYSS)
 6. Kan ik (of een deelnemer) mijn (zijn/haar) e-mailadres nadien wijzigen? Kan ik of een deelnemer mijn (zijn/haar) wachtwoord nadien wijzigen?(Lemo - Kickstart - Kyss)
 7. Kan ik de gebruikersnaam wijzigen?  (Lemo - Kickstart - Kyss)
 8. Ik kreeg een mail van golweb@ap.be dat ik een fout e-mailadres invoerde. Wat moet ik doen om dit e-mailadres te wijzigen? En kan ik die deelnemer nog uitnodigen voor deelname aan de vragenlijst nu de startdatum verstreken is? (Lemo - Kickstart - Kyss)
 9. Een deelnemer meldt dat bij het aanmaken van zijn account het reeds ingevulde e-mailadres fout is en hij/zij het niet meer kan aanpassen. Wat nu? (Lemo - Kickstart - Kyss)
 10. Waar kan ik een totaaloverzicht vinden van ALLE uitgeschreven tips gekoppeld aan de werkkwaliteiten?  (Kickstart)
 11. Je kan gegevens importeren maar kan je de gegenereerde toegangscodes en de ingevoerde deelnemersgegevens ook exporteren? (Lemo - Kickstart - Kyss)
 12. Kan je enkel met een toegangscode die je uitdeelt aan de groepsleden, de vragenlijst laten afnemen? (Lemo - Kickstart - Kyss)
 13. Moet je per vragenlijst een nieuwe toegangscode uitdelen? (Lemo  - Kickstart -  Kyss)
 14. Moet je bij elke bevraging de e-mailadressen terug invoeren? (Lemo - Kickstart -  Kyss)
 15. Is het normaal dat : zeer weinig leerlingen het Start-level scoren, terwijl de grote meerderheid het Mid-level en het Kickstart-level halen? Hoe worden de scores bepaald? (Kickstart)
 16. Kan ik eenzelfde persoon binnen één groep meermaals toevoegen? (Lemo - Kickstart -  Kyss)
 17. Ik krijg het indivduele of groepsverslag van Lemo, Kickstart (I-kick/Class-kick/Work-kick ) of Kyss niet opgeslagen. Wat moet ik doen? (Lemo - Kickstart - Kyss)
 18. Wordt er niet sociaal wenselijk geantwoord? Wat moet ik hierover denken en wat moet ik hiermee doen?  (Lemo - Kickstart -  Kyss)
 19. Mijn leerlingen/studenten/werknemers hebben al een keer deelgenomen aan een vragenlijst. Zij zijn echter bij een volgende deelname hun gebruikersnaam en wachtwoord van bij  de eerste deelname vergeten?  (Lemo - Kickstart - Kyss)

 20. Tijdens het jaar wil ik een deelnemer toevoegen aan een groep.  Krijgt hij de voorbije, de lopende en of nieuwe vragenlijsten te zien en te beantwoorden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de deelnemer de openstaande en nieuwe vragenlijsten te beantwoorden krijgt?  (Lemo - Kickstart - Kyss)

 21.  

Je kan alles digitaal zelf regelen: je maakt je eigen instelling aan, je eigen (klas)groepen en zorgt er zelf voor dat je leerlingen/studenten automatisch uitgenodigd worden om de vragenlijst te beantwoorden. Zij kunnen die dan ook direct beantwoorden, ze krijgen direct de resultaten te zien maar ook jij, als  begeleider kan, mits toestemming, de resultaten eventueel ook zelf zien van de deelnemers.

Er is een  'Handleiding voor het digitaal beheren van de Lemo-vragenlijst': die vind je hier: https://kickstart.goleweb.eu/nl/node/1649. Alle info over het aanmaken van Kickstart-vragenlijsten vind je bij de ‘Handleiding voor het gebruik van het online instrument’ aan de hand waarvan je stap per stap en beeld per beeld  in sneltempo dit zelf kan regelen.  Dit vind je op de website: http://kickstart.goleweb.eu/kickstart-handleidingen. Er is een algemene manual en een (verkorte)  quick manual die je helpt  doorheen dit proces.  De handleiding voor KYSS kan je hier vinden:  https://kickstart.goleweb.eu/nl/kyss-handleiding . Je hoeft je als instelling maar 1 keer aan te maken om toch meerdere types vragenlijsten af te nemen: zo kan je als je een SO instelling digitaal aanmaakt zowel de Kickstart- (algemeen of duaal) en/of de Lemo- vragenlijst (2e of 3e graad) bij  leerlingen afnemen en bij  het digitaal aanmaken van een instelling HO of een instelling werkveld zowel de Kyss- en/of  de Lemo-vragenlijst afnemen. Heb je toch nog vragen: mail: goleweb@ap.be

De kosten voor de ontwikkeling van het digitale instrument voor de vragenlijsten en de handleidingen zijn gedragen vanuit diverse projecten (ESF, Interreg, PWO) en de partners binnen dit project. De voortdurende update en hosting van  het digitale systeem, de permanente helpdesk,  ontwikkeling van bijkomende didactische materialen en de helpdesk rekenen wij wel door. Voor Lemo is dat 1,4 euro per leerling/student per schooljaar/academisch jaar;  voor Kickstart  is de kost vastgelegd op 1 euro per leerling per schooljaar  (de jongere  mag op 1 jaar meerdere keren deelnemen aan de vragenlijsten ) en een jaarlijkse administratieve en beheerskost van 80 euro per instelling. Bij gezamenlijk gebruik van de Kickstart en de Lemo-vragenlijst wordt deze laatste kost herleid tot bijkomend 20 euro.  De Kyss- vragenlijst is gratis. 

Je hebt je bij vorige sessie wellicht niet uitgelogd. Je moet je eerst afmelden voordat je opnieuw kan inloggen. Druk daarom rechtsboven op ‘afmelden’. Sluit deze (en alle) vorige sessies. Log dan terug in. Toch nog een probleem? Druk ook eens op 'gebruikersaccount'. Toch nog een probleem? Stuur een printscreen naar goleweb@ap.be. Op deze printscreen mag dus 'afmelden' niet meer te zien zijn zoniet ben je het toch nog even vergeten. 

Ja, dat doen wij. Mail naar goleweb@ap.be en omschrijf je concrete vraag. Zo kan het gaan om een consult over het implementeren van Kickstart of Lemo, een eerste kennismakende nascholing voor het personeel of om een meer coachende sessie waar het accent meer ligt op begeleiden van jongeren vanuit het individuele feedbackverslag. Voor Kyss zijn deze professsionaliseringsessies tot 31 december 2021 gratis. 

Als een jongere zijn/haar Individueel feedbackverslag Lemo, Kyss of Kickstart (I-kick) niet toekomt  in de eigen mailbox  dan wijst dit veelal op een probleem met het mailadres of de  mailbox van de persoon in kwestie:  het wijst op een volle mailbox, het terechtgekomen van de mail  in de spanmail, niet toevoegen van een mailadres bij registratie, maar meestal gaat  het om een fout e-mailadres dat de deelnemer invoerde toen hij/zij  zijn/haar account aanmaakte. De deelnemer vulde dan wel zijn vragenlijst in en de persoon kreeg direct het feedbackrapport te zien maar ontving het niet bijkomend als bijlage via e-mail.  Dit is enkel mogelijks als je toegangscodes uitdeelde waarbij de deelnemer zelf zijn/haar e-mailadres moest invoeren: de deelnemer voerde dus een fout e-mailadres in. Indien je zelf excellijsten van deelnemers invoegde met een fout mailadres dan ontvangen zij op de ingestelde startdatum van een vragenlijst niet eens een uitnodigingsmail.  Kijk de mailadressen goed na.

Ja dat kan.  Dit kan zeer nuttig zijn: de school verandert de e-mailadressen of een leerling/student/werknemer is ingestroomd uit een (vorige) (hoge)school waar hij/zij reeds deelnam aan een Lemo- Kickstart- of KYSS-vragenlijst onder een ander e-mailadres.

De deelnemer of jij logt in met de eigen gebruikersnaam en het eigen wachtwoord (zoals altijd) via:  https://kickstart.goleweb.eu/user . Eenmaal ingelogd zie je ‘Mijn overzicht’.  Bovenaan rechts  staat ‘Mijn account’.

Klik nu op ‘Mijn account’ en

a. voor het wijzigen van het e-mailadres:

vul het  wachtwoord terug in
pas het  e-mailadres aan
druk onderaan op: ‘Opslaan’.

b. voor het wijzigen van het wachtwoord:

vul het  wachtwoord terug in bij ‘Huidig wachtwoord’,
vul het nieuwe wachtwoord in bij ‘Wachtwoord’ en herhaal dit bij ‘Wachtwoord bevestigen’
 druk onderaan op: ‘Opslaan’.

Kan ik de gebruikersnaam wijzigen

Neen, dat kan niet. Je ingevoerde e-mailadres is steeds gekoppeld aan je ooit eerst aangemaakte  gebruikersnaam. De ooit eerst aangemaakte gebruikersnaam is deze die je binnen het systeem altijd zal moeten blijven gebruiken. Dit is echter geen probleem omdat je als instellingverantnwoordelijke het ooit eerst ingevoerde gebruikersnaam kan terugvinden  inhet systeem bij de registratie en aan hen bezorgen. Deze ooit eerst aangemaakte gebruikersnaam zal ook vermeld zijn in bepaalde e-mails die ze ontvangen  vanuit het systeem. Zie ook de vraag:  ‘Mijn leerlingen hebben al een keer deelgenomen aan een vragenlijst. Zij zijn echter bij een volgende deelname hun gebruikersnaam en wachtwoord van bij  de eerste deelname vergeten? ‘

Hoe kunnen we dit e-mailadres aanpassen en vervolgens deze persoon toch nog digitaal uitnodigen?

a. E-mailadres aanpassen:

Wijzig het mailadres bij het tabblad: registratie groepsleden.
Vink vooraan aan. Wijzig dan het e-mailadres naar het juiste e-mailadres.
Druk onderaan op wijzigingen opslaan.

b. Toch nog digitaal  uitnodigen?

Kijk terug naar boven en kies voor het tabblad ‘vragenlijsten’.
Bij het tabblad ‘vragenlijsten’ kies je voor de rode knop rechts opzij: ‘deelnemers uitnodigen’
Dan kijk je naar de onderste helft van het blad en daar zet je een vinkje voor de naam van deze persoon
Druk onderaan op: ‘selectie uitnodigen’

Dan verschijnt ook de datum naast die persoon zijn/haar naam wanneer je die het laatst uitnodigde.

Voor alle duidelijkheid: dit is niet dezelfde vraag als een deelnemer die wenst dat er een ander e- mailadres van hem/haarzelf wordt gebruikt. In dat geval kan hij/zij dat niet direct wijzigen maar na het verder aanmaken van het account wel. Zie daarvoor de vraag 6: ‘Kan ik (of een deelnemer) mijn (zijn/haar) e-mailades nadien wijzigen?’ 

Deze case van fout e-mailadres kan zich enkel voordoen als de instelling het e-mailadres voordien invoerde en toch de deelnemers de vragenlijst laat afleggen door het uitdelen van toegangsodes. De deelnemer ziet dan bij het inloggen via de toegangscode  zijn (foute) e-mailadres en kan het op dat moment niet wijzigen. De instelling zelf kan, eenmaal de registratie is gebeurd, het e-mailadres ook niet meer wijzigen.

De oplossing is: de deelnemer vult toch een gebruikersnaam en wachtwoord in en registreert zich. Hij/zij vult de vragenlijst in. Nadien wijzigt hij/zij het e-mailadres naar het juiste e-mailadres: zie vraag 6: ‘Kan ik (of een deelnemer) mijn (zijn/haar) e-mailadres nadien wijzigen?’. Het is uiterst belangrijk,ook naar de toekomst toe, dat de deelnemer dit aanpast.

Heb je een fout e-mailadres ingevoerd en de deelnemer automatisch uitgenodigd op de startdatum  van een vragenlijst  dan ontvangen wij de foutmelding die wij je direct doorsturen. Je kan dan zelf dat foute  e-mailadres aanpassen: zie vraag 8: ’Ik kreeg een mail van golweb@ap.be dat ik een fout mailadres invoerde. Wat moet ik doen om dit e-mailadres te wijzigen?’

Alle omschrijvingen en alle tips bij de werkkwaliteiten vind je op de Kickstart-website, meer bepaald via http://kickstart.goleweb.eu/toolbox. Op deze pagina vind je bij de ‘Kickstart-spelmap’ een link naar ‘basisinformatie over de werkkwaliteiten samen met tips’. Je kan daar doorklikken of je kan daar de pdf– via rechtermuisknop – downloaden.Volgende link gaat rechtstreeks naar het pdf-document:

http://kickstart.goleweb.eu/profiles/kickstart/modules/custom/glue/resources/basisinformatie_werkkwaliteiten.pdf

Neen, dat kan niet. Werk je niet via het automatisch verzenden van de e-mails maar met het uitdelen van toegangscodes dan is het nemen van een printscreen (of selecteren) de beste oplossing. Print deze af en verknip het tot strookjes voor de studenten/leerlingen.

Je kan de vragenlijst laten afnemen op twee manieren: door het uitdelen van toegangscodes of door het invoeren van e-mailadressen.  

Bij deze laatste methode moeten de groepsleden enkel doorklikken op een link in een e-mail die zij automatisch ontvangen. Dit is eenvoudiger voor de gebruikers dan het uitdelen van de toegangscodes. Wil je gebruik maken van deze voor de gebruiker eenvoudige methode, dan zal je wel vooraf een excelbestand met  voornaam, naam, e-mailadres en identificatie van de toekomstige deelnemers aan de vragenlijst moeten koppelen. Deze groepsleden krijgen  automatisch dan een e-mail op de datum dat je de startdatum van een vragenlijst hebt ingesteld.

Neen,  een toegangscode telkens opnieuw uitdelen is niet nodig indien de deelnemer geregistreerd is en het gaat om een tweede of derde of vierde etc. afname van de vragenlijst binnen 1 groep. De deelnemer ontvangt dan automatisch een uitnodigingsmail om terug deel te nemen aan de vragenlijst op de startdatum/uur van de tweede, derde of vierde etc. vragenlijst.

In de praktijk is het zo dat bij een allereerste deelname aan een vragenlijst je een toegangscode uitdeelt. De deelnemer registreert zich door een  eigen e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Hij/zij krijgt (indien de eerste vragenlijst al openstaat - wat we aanraden) direct de kans om de eerste vragenlijst te beantwoorden. Bij een volgende vragenlijstafname  in deze groep is een toegangscode niet nodig. Want nu hebben de deelnemers al hun e-mailadressen ingevoerd in het systeem en ontvangen zij op de startdatum van de volgende vragenlijst(en) automatisch een uitnodiging om deel te nemen.

Wordt er een nieuwe groep aangemaakt (ook al is het met dezelfde deelnemers) dan moet er terug een toegangscode uitgedeeld worden aan de deelnemers om lid te worden van deze  nieuwe groep. Eenmaal het e-mailadres ingevoerd  krijgt de deelnemer een uitnodigingsmail waar dan wel wordt gevraagd om zich te linken aan de eerste registratie en men  dan gebruikersnaam en wachtwoord kan behouden.

Ja, bij een nieuwe groep en neen binnen een groep…

Je werkt met het invoeren van een Excel met voornaam, naam, e-mailadres en identificatie van de deelnemers.

Per groep die je aanmaakt hoef je  maar 1 keer de excel in te voeren. Dan kan je binnen die groep zowat onbeperkt bevragingen  laten afnemen zonder opnieuw de e-mailadressen terug in te voeren. Je kan hier naargelang de aard van je instelling zelfs verschillende vragenlijsten lanceren in de groep zonder opnieuw een excel met deelnemers toe te voegen. Voor SO is dat de Lemo- en Kickstartvragenlijst voor HO en werkveld is dat de Lemo- en Kyssvragenlijst.

Maak je een nieuwe groep aan (Bv. dezelfde  klas een jaar later), dan moet je wel terug de e-mailadressen invoeren.

Een voorbeeld uit SO:  Office 2020-2021  is een groep (die we ook zo benoemen)  die in dat jaar drie maal uitgenodigd worden: 1 x om de Lemo-vragenlijst af te leggen en 2x  of Kickstartvragenlijst te beantwoorden (Bv. bij het begin van het jaar, voor een stage en na de stage). Dan hoef je maar één keer de e-mailadressen in te voeren: nml. bij het aanmaken van de groep en voor het openstellen van de eerste vragenlijst (als je werkt met invoer van mailadressen via excel).

Deze leerlingen gaan over naar Office 2021-2022. Maak je een nieuwe groep aan Bv.  ‘Office jaar 2021-2022’ dan moet je de e-mailadressen terug invoeren.

Maar: als je gewoon de groep van Office 2020-2021 behoudt en een jaar later de naam even wijzigt naar ‘Office jaar 2021-2022’ (wat uiterst eenvoudig is) en dan nog een paar vragenlijsten Lemo of Kickstart afneemt, dan hoef je dus niet opnieuw de e-mailadressen terug in te voeren. Is er een leerling verdwenen tussen het 1e jaar en 2e jaar of er is één bijgekomen: er kan op eenvoudige wijze iemand verwijderd worden of iemand toegevoegd worden.

Ja, het is normaal dat weinig leerlingen in het Start-level zitten. De normering is gebeurd op basis van focusgroepen met deelnemers uit het onderwijs- en werkveld. Nadat bepaald is wat een start-, een mid- en een Kickstart-level is; is er aan de begeleiders uit het werkveld  gevraagd hoeveel jongeren op een groep van 100 aan de criteria van start-, mid- en Kickstart-level voldoen. Daarom is de normering van werkkwaliteit tot werkkwaliteit ook verschillend. Ruwweg en gemiddeld behoort 15 tot 20% van de jongeren tot het Start-level, een goede 40% tot het mid-level en een kleine 40% tot het Kickstartlevel.

Neen, dat werkt niet en dat heeft ook geen enkele zin.  Elke persoon mag en kan immers per vragenlijst maar één keer deelnemen met eenzelfde e-mailadres. Voor de deelnemers is het ook erg verwarrend als ze 2 x in 1 groep zitten. Ze krijgend dan 2 uitnodigingen voor één vragenlijst en na de registratie bij de eerte uitnodiging zal de tweede uitnodiging blokkeren.

Dit lukt wel. Maar bij sommige computers kan het tot 25 seconden duren voordat het bestand is opgeslagen. Even geduld is hier dus de boodschap.

De rapporten zijn het resultaat van een subjectieve zelfbeoordeling door de deelnemer. Maar dit wil niet zeggen dat hij of zij sociaal wenselijk antwoordt. De ervaring leert dat als de vragenlijst niet evaluatief en enkel coachend wordt ingezet er zeer weinig sociaal wenselijk wordt geantwoord. 

Wat wel meer voorkomt is dat een begeleider inschat dat een deelnemer zichzelf veel te positief heeft beoordeeld of dat een deelnemer bij het invullen zeer streng voor zichzelf is geweest. 

Als een deelnemer zichzelf (volgens de begeleider) veel te hoog heeft beoordeeld is het een valkuil om vanuit een veel negatiever oordeel zonder meer met de deelnemer in discussie te gaan over zijn kwaliteiten. Het blijft de bedoeling om onbevooroordeeld en onderzoekend te werk te gaan. Een begeleider die vermoedt dat een deelnemer zichzelf m.b.t. een bepaalde werkkwaliteit of leervaardigheid veel te positief inschat, gaat een onderzoekend en coachend gesprek aan, steeds in een respectvolle relatie. Hij kan vragen stellen als:

Welke gedragingen tonen aan dat je al ver staat m.b.t. deze werkkwaliteit/de leervaardigheid/je leermotivatie?
Zijn er ook gedragingen die er op wijzen dat je nog niet zo ver staat m.b.t. deze werkkwaliteit/leervaardigheid/je leermotivatie?
Klopt een hoge score voor deze werkkwaliteit/leervaardigheid/dit leermotivatiekenmerk volgens jou?
Vind je zelf dat je m.b.t. deze werkkwaliteit/leervaardigheid/je leermotivatie nog een weg hebt af te leggen?
Wat zou je kunnen doen om deze werkkwaliteit/leervaardigheid/je leermotivatie te verbeteren?

Bij een dergelijk gesprek kan het een hulp zijn om als begeleidende coach voorbeelden in te brengen van gedrag of observaties die wijzen op  het aanwezige niveau. Het is dan van belang om bij de deelnemer  aan te geven welke gedrag je op een bepaald moment zag - zonder daar een oordeel aan te koppelen - en samen met de deelnemer te onderzoeken wat hij of zij hieruit kan leren.

In voorbereiding van zo’n gesprek kan het interessant zijn om gedragingen van deelnemers m.b.t. enkele werkkwaliteiten/leervaardigheden/motivatiekenmerken te noteren.


We ontwikkelden voor Kickstart en Kyss een observatie- en coachingsformulier waarin observaties gestructureerd kunnen bijgehouden worden. Een dergelijk formulier kan zowel door begeleiders vanuit de (hoge)school als door begeleiders op de werkvloer gebruikt worden. Natuurlijk is het niet nodig om voor elke werkkwaliteit observaties te noteren. Een focus op bijv. drie werkkwaliteiten kan al heel wat stof bieden voor een coachingsgesprek. Daarbij is het zeker ook de bedoeling om ook één werkkwaliteit mee te nemen waarvoor je positieve gedragingen hebt gezien en gehoord. Deze formulieren vind je op de portaalpagina als je klikt op 'Kickstart didactische materialen' en op 'Kyss didactischde materialen (vanaf 1 mei 2021)

Zij kunnen dit aanvragen via de website door hun e-mailadres in te voeren  https://kickstart.goleweb.eu/nl/user/password . Zij krijgen dan een mail met hun gebruikersnaam. Ook u kan de gebruikersnaam van de deelnemers terugvinden  bij de rubriek 'registratie groepsleden' (rechterzijde)  en hen bezorgen. Het wachtwoord echter niet. Daarvoor is  op de website rechts boven bij 'Aanmelden' voorzien dat men een nieuw wachtwoord kan aanvragen. 

Je kan tijdens het jaar deelnemers toevoegen aan een groep, ook al staat er op dat moment geen vragenlijst open.

Deze deelnemer krijgt nooit, indien er in die groep al een vragenlijst afgenomen is, de voorbije vragenlijst te beantwoorden. Je kan hem/haar daar ook niet meer laten aan deelnemen.

De deelnemer zal, net als alle andere deelnemers uit die groep, de nieuwe vragenlijsten die je zal aanmaken ook te zien krijgen of daartoe uitgenodigd worden.

Wat betreft de vragenlijsten die open staan op het moment dat je de deelnemer toevoegt is het als volgt – afhankelijk van de wijze waarop je deelnemers toevoegt:

1. Indien je ervoor kiest om  zelf de gegevens toe te voegen:  dat kan via 2 wegen:

a.via een excel of csv-bestand  1 of meerdere deelnemers toe te voegen : dan vul je een excel/csv bestand  in met voornaam, naam, e-mailadres (en identificatie) . Dit doe je dan via 'gebruikersgegevens importeren'. toe te voegen bij het tabblad ‘registratie groepsleden.’  (of een excel-lijst met voornamen, namen en e-mailadressen toe te voegen).

b. via  'genereer toegangscodes' geef je aan hoeveel je er wenst toe te voegen en je vult zelf de gegevens in (voornaam, naam, e-mailadres, identificatie).

Druk dan, na het toevoegen,  onderaan op ‘wijzigingen opslaan’.

Digitaal  uitnodigen van deze later toegevoegde jongere(n) voor een openstaande vragenlijst gaat dan als volgt:

Kijk terug naar boven en kies voor het tabblad ‘vragenlijsten’.
Kies voor de openstaande vragenlijst (de startdatum is voorbij en de einddatum is nog niet verstreken)
Kies voor de rode knop rechts opzij: ‘deelnemers uitnodigen’
Dan kijk je naar de onderste helft van deze pagina en daar zet je een vinkje voor de naam van deze persoon
Druk onderaan op: ‘selectie uitnodigen’.

2. Indien je wenst dat de deelnemers zelf het e-mailadres, de voornaam en naam inoeren:  druk op  'genereer toegangscodes' (het aantal dat je nodig hebt); en deel dan de toegangscodes uit aan de nieuwe deelnemers die dat hier intikken: https://kickstart.goleweb.eu/user/register   Dan moet de nieuwe deelnemer zichzelf registreren. Dan krijgt de deelnemer direct nadat hij zich registreerde de op dat  moment openstaande vragenlijst ook te zien en kan hij deze beantwoorden.

 

Back To Top