Over KYSS

Het project 'Kickstart Your Soft Skills', kort gezegd KYSS, heeft als doel om (jong)volwassenen op de arbeidsmarkt te stimuleren om hun professionele ontwikkeling op het terrein van soft skills verder aan te pakken.  Het biedt (stage/traject)begeleiders, lesgevers en coaches (hierna 'begeleiders') tools aan om deze (jong)volwassenen in hun groei hierin te ondersteunen. Het KYSS-project reikt een online zelfbeoordelingsvragenlijst, een individueel feedbackrapport, een groepsfeedbackrapport, een handleiding voor het digitaal beheer van het KYSS-instrument en bijhorende ondersteuningsmaterialen aan. 
 
Via de vragenlijst krijgt de student, werkzoekende of werknemer (18+) zicht op welke soft skills belangrijk zijn op de arbeidsmarkt in de 21e eeuw en kan het niveau van zijn/haar soft skills in kaart brengen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt deze onmiddellijk een rapport met feedback en tips op maat om zijn/haar soft skills te versterken. Het groepsfeedbackrapport geeft de begeleiders inzicht in de soft skills van hun groep studenten/werkzoekenden/werknemers. Zowel voor de deelnemer als de begeleider staan er verdere ondersteuningsmaterialen ter beschikking.
 
De KYSS-tool omvat 16 soft skills die op basis van vergelijkend onderzoek geselecteerd werden omwille van hun belang op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Deze skills werden onderverdeeld in vier clusters, namelijk: interactief, probleemoplossend, informatieverwerkend en persoonsgebonden. Hiernaast werd per cluster de belangrijkste skill voor ondernemers bepaald, zo kan indien gewenst voornamelijk hierop gefocust worden. Deze skills bevinden zich het dichtst bij het KYSS-logo. Klik hier om het KYSS-model en de bijhorende definities te bekijken. 

 

  • Het KYSS-INSTRUMENT is een webgebaseerd instrument met een online zelfbeoordelingsvragenlijst voor (jong)volwassenen met een feedbacksysteem voor deelnemers en een feedbacksysteem voor de begeleiders.  
  • De KYSS-HANDLEIDING is de handleiding voor het digitaal beheren van het KYSS-instrument door de begeleiders. 
  • De KYSS-ONDERSTEUNINGSMATERIALEN zijn direct inzetbare materialen om aan de slag te gaan met KYSS vanuit het individueel of groepsfeedbackrapport.

  • De KYSS-NASCHOLING: op dinsdag 10 septembr wordt  er  een nascholing georganiseerd met als doel om de KYSS te leren kennen en om ieder organisaties praktisch op weg te zetten om met het KYSS-instrument aan de slag te gaan. Klik daarvoor op de rode knop.

 

 

Back To Top