Lemo-instrument

Het LEMO-INSTRUMENT is een webgebaseerd instrument met een online vragenlijst en feedbacksysteem voor deelnemers en hun begeleiders.

Het nieuwe Lemo-instrument heeft eenversie voor Hoger Onderwijs en nu ook voor Secundair Onderwijs (2e graad en 3e graad) 

Het Lemo-instrument omvat:

 • Lemo-vragenlijst: dit is een zelfbeoordelingsvragenlijst rond leerstrategieën en motivatiekenmerken. Dit is een wetenschappelijk gevalideerde en genormeerde vragenlijst .
 • individueel feedbackverslag: de deelnemers krijgen na het invullen van de vragenlijst onmiddellijk toelichtingen en tips over hun leerstrategieën en motivatiekenmerken: over wat er al prima loopt en over wat ze nog kunnen doen om deze verder te ontwikkelen. De onderliggende visie van Lemo is er een van waarderend en actiegericht coachen met feedback en feedforward. Concreet voorbeeld van een individueel feedbackverslag.
 • groepsfeedbackrapport:  instellingsverantwoordelijken, studiebegeleiders en trajectbeleiders ontvangen een overzicht waarmee ze globaal zicht krijgen op de resultaten van alle deelnemers per groep. Concreet  voorbeeld van een groepsfeedbackrapport in pdf.

PRIJSSETTING  

 •   per deelnemer€ 1,4  SO en HO
 •   per instelling € 80 jaarlijkse servicekost voor Secundair Onderwijs, € 250 voor Hoger Onderwijs

De AP Hogeschool gebruikt deze inkomsten voor: serverkosten, software-updates, het ontwikkelen van nieuwe features, ontwikkeling en actualisering van ondersteuningsmateriaal, helpdesk en onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van het instrument.

De facturatie voor een afgelopen jaar gebeurt in principe in mei-juni. 

VOORDELEN VAN LEMO II  voor wie Lemo I nog heeft gebruikt; dit zijn de extra's bij Lemo II: 

 • de kostprijs voor het aantal groepen valt weg.
 • meerdere afnames in 1 jaar voor dezelfde prijs bij deelnemers uit 1 groep is inbegrepen in de € 1,4.
 • een nieuw, uitgebreider en overzichtelijker individueel feedbackrapport voor de deelnemers.
 • een sterk uitgebreid groepsfeedbackrapport.
 • twee groepsfeedbackrapporten: één voor leercoaches/leerlingenbegeleiders/titularissen en één voor docenten/lectoren/leerkrachten.
 • een duurzaam systeem dat permanent wordt opgevolgd.
 • diverse andere optimalisaties (toegangscodes genereren en downloaden, groepsbegeleiders eenvoudiger toevoegen aan diverse groepen, ....)

Het prijsbeleid stimuleert het aanmaken van kleinere groepen of groepen ‘op maat’. Het doel is een effectievere leercoaching van groepen te ondersteunen. De optie om de vragenlijst meermaals af te nemen maakt de opvolging van ontwikkeling zowel bij groeps- als individueel niveau mogelijk.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wilt u de gebruikersvoorwaarden lezen: dat kan hier . Indien u digitaal al een instelling aanmaakte ontving u deze gebruiksvoorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top