Kickstart-instrument

Het KICKSTART-INSTRUMENT is een webgebaseerd instrument met een online vragenlijst en feedbacksysteem voor deelnemers en hun begeleiders.

Het kickstart instrument heeft verschillende versies voor onderwijs, werkveld en duaal leren.

Het Kickstart-instrument omvat:

 • Kickstart-vragenlijst
  Dit is een zelfbeoordelingsvragenlijst rond werkkwaliteiten. Deze wetenschappelijk gevalideerde en normeerde vragenlijst is gericht naar cruciale werkkwaliteiten die nodig zijn om succesvol de arbeidsmarkt te betreden.
 • I-kick
  De deelnemers krijgen na het invullen van de vragenlijst onmiddellijk toelichtingen en tips over hun werkkwaliteiten: over wat er al prima loopt en over wat ze nog kunnen doen om deze verder te ontwikkelen. De onderliggende visie van de I-kick is er een van waarderend en actiegericht coachen met feedback en feedforward. 
  Concreet voorbeeld van een I-kick onderwijs, een I-kick duaal leren en een I-Kick werkveld.
 • Class-kick en Work-kick 
  Zowel leerkrachten en begeleiders op scholen als trajectcoaches of consulenten uit de dienstverlening ontvangen een overzicht waarmee ze globaal zicht krijgen op de resultaten van alle deelnemers uit één groep (bijvoorbeeld een klas of een coachingsgroep).
  Concreet voorbeeld van een Class-kick onderwijs, een Class-kick duaal leren en van een Work-kick.
 • Intro powerpoint
  Deze intro powerpoint kan je als teaser gebruiken vlak voordat je de leerlingen of jonge werkzoekende de vragenlijst laat beantwoorden. Zonder dat je mondeling toelichting hoeft te geven zorgt de powerpoint ervoor dat de neuzen in dezelfde richting staan.

PRIJSSETTING voor het gebruik van het Kickstartinstrument bedraagt  1 euro per deelnemer per jaar en 80 euro jaarlijkse service-kost per instellingsaccount. Een deelnemer kan binnen eenzelfde groep meermaals  per jaar aan meerdere vragenlijsten deelnemen  zonder extra kost. (Als dezelfde persoon binnen hetzelfde jaar deelneemt aan verschillende groepen, wordt de deelname binnen elke groep wel aangerekend.)  De facturatie voor een afgelopen jaar gebeurt in principe in mei-juni. Met uw bijdrage kunnen we de kosten dragen om o.m. het systeem operationeel te houden, de helpdesk te verzorgen en nieuwe materialen te ontwikkelen. Je kan steeds alle handleidingen, de spelfiches, didactische materialen, … gratis blijven downloaden.    

Artesis Plantijn Hogeschool en Universiteit Antwerpen stonden in voor de ontwikkeling, validering en normering van de Kickstart-vragenlijst. De uitwerking van I-kick, Class-kick en Work-kick was een samenwerking tussen alle projectpartners en 12 pilootscholen. Artesis Plantijn Hogeschool ontwikkelde het webgebaseerd systeem voor het instrument.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 Wilt u de gebruikersvoorwaarden lezen: dat kan hier.  Indien u digitaal al een instelling aanmaakte ontving u deze gebruiksvoorwaarden.

 

Back To Top