Kickstart-versies

Kickstart-onderwijs, Kickstart-werkveld, Kickstart-duaal leren

Alle Kickstart-versies werden ontwikkeld vanuit literatuurstudie en in samenwerking met partners in het onderwijs en in het werkveld. Alle schalen zijn wetenschappelijk gevalideerd.

1. Kickstart-onderwijs richt zich naar 8 generieke werkkwaliteiten:

    Beroepsvaardigheden

  • Planning en prioriteiten (niet bij Werkveld)
  • Samenwerking
  • Voorkomen
  • Betrouwbaarheid en stiptheid
  • Probleemoplossend vermogen (niet bij Duaal leren)

      Communicatievaardigheden

  • Luistervaardigheden
  • Inlevingsvermogen
  • Assertiviteit

2. Kickstart-werkveld richt zich naar 7 generieke werkkwaliteiten. De schaal ‘planning en prioriteiten’ komt hier niet aan bod omdat ze voor jongeren die in het werkveld staan, niet kon gevalideerd worden. ‘Plannen’ en ‘prioriteiten stellen’ zijn voor deze jongeren blijkbaar twee te onderscheiden werkkwaliteiten.

3. Kickstart-duaal leren begint met de schaal ‘motivatie van jongeren voor duaal leren’. De items van deze  gevalideerde schaal zijn zowel gekoppeld aan arbeidsbereidheid als aan leerbereidheid op de werkplek én in de klas. Vervolgens komen 7 van de generieke werkkwaliteiten uit de Kickstart-onderwijs aan bod. Enkel de schaal ‘probleemoplossend vermogen’ valt hier weg. Deze is minder cruciaal op de leeftijd dat men de keuze maakt voor duaal leren. 

 

Meer info over het Kickstart-instrument

Back To Top