Kickstart-didactische materialen

Observatie- en coachingsformulier

Dit observatie- en coachingsformulier is zowel inzetbaar bij stagebegeleiders als stagementoren op het werkveld. Zo kan men komen tot een 360° feedback.

Als coach kan je dit formulier zelf bewerken. Je kan zelf digitaal selecteren welke werkkwaliteiten je in het coachingsgesprek gaat betrekken.

Reflectieformulier voor jongeren

Dit reflectieformulier is bestemd voor de jongere. Het kan een invulopdracht zijn die de jongere uitvoert nadat hij/zij zijn/haar I-kick kreeg. Het kan een voorbereiding zijn voor een gesprek met een coach. Het reflectieformulier kan ook samen gebruikt worden  met het vorige formulier.  Leerling, stagementor en stagebegeleider komen zo tot een dialoog over de werkkwaliteiten vanuit zelfobservatie en observatie.

Als coach kan je dit reflectieformulier zelf bewerken zodat het maximaal op maat is van de eigen doelgroep. Je kan zelf digitaal selecteren welke werkkwaliteiten er aan bod komen en je kan bovenaan de tekst aanpassen.

Formulier voor self-coaching werkkwaliteiten voor jongeren

Self-coaching Kickstart-werkkwaliteiten 

Zet jongeren op weg om zichzelf verder te bekwamen. Door het beantwoorden van de vragen van deze tool kiezen jongeren zelf doelen en acties om hun werkkwaliteiten verder te ontwikkelen.

Lege spelkaarten om zelf de spelen uit te breiden

Beroepsvaardigheden:

Planning en prioriteiten

Samenwerken

Voorkomen

Betrouwbaarheid en stiptheid

Probleemoplossend vermogen

Diversiteit

Communicatievaardigheden:

Luistervaardigheden

Inlevingsvermogen

Assertiviteit

Je kan zelf de spelfiches uitbreiden per werkkwaliteit door deze sjablonen te gebruiken. Wens je de sjablonen in publisher-format te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar golweb@ap.be. In publisher kan je dan zelf tekst digitaal toevoegen. 

 

 

 

 

Back To Top