Kickstart event


event

Kickstart je toekomst!

Brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Donderdag 22 mei 2014

AP Hogeschool - Antwerpen

Het event was een succes met ruim 210 bezoekers. Een sfeervol gebeuren waar we reflecteerden over werkkwaliteiten bij jongeren en het coachen ervan.


Wens je nog MEER INFO , wens je één van de brochures of wens je een inlogcode: mail met al je vragen naar goleweb@ap.be.

Heel wat jongeren maken na
het technisch en beroepsonderwijs de overgang naar het werkveld.
Collega’s en werkgevers verwachten meer van schoolverlaters dan
enkel de aangeleerde vakkennis.

'Kickstart je toekomst!'
introduceert een instrument om de werkkwaliteiten van jongeren in
kaart te brengen en biedt elke jongere een persoonlijk coachingsplan
aan. Daarnaast reikt het project leerkrachten en trajectcoaches een
draaiboek aan om jongeren individueel en in groep naar hun eerste
werkervaring te coachen.

PROGRAMMA

09:00 Ontvangst met koffie en lekkers
09:30 Verwelkoming en situering van de dag
10:00 Werkgevers getuigen over het belang van werkkwaliteiten

Ewald Schram, competence manager bij Fabricom-GDF Suez
10:15 Werknemers getuigen over het belang van werkkwaliteiten

Brecht Herteleer en Hanne Reumers, Roadies met 40 werkervaringen in één jaar
10:45 Kickstart je toekomst! Brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Herman Van de Mosselaer, projectmanager onderwijsonderzoek, AP Hogeschool
12:00 Netwerklunch: walking dinner met Piano Paul
12:00-14:00 Ben jij klaar voor de arbeidsmarkt? Doorlopend de Kickstart-vragenlijst zelf afleggen
13:00 Keuzesessies

13:00-14:00 : workshopsessie 1

14:15-15:15 : workshopsessie 2
15:30 Receptie met mogelijkheid tot inoefenen van werkkwaliteiten

Project gerealiseerd door:Partnerscholen:
Atheneum Hoboken, Antwerpen; De Wijnpers, Leuven; GO! campus Genk
ALTEA; Heilig Graf, Turnhout; Koninklijk Technisch Atheneum
Wollemarkt, Mechelen; Stedelijk Lyceum Olympiade (Leonardo Lyceum SITO 5), Antwerpen; Provinciaal
Instituut voor Technisch Onderwijs, Stabroek; Sint-Jozefinstituut,
Kontich; Stedelijk Lyceum Cadix (SISA), Antwerpen; Technisch
Heilig-Hartinstituut, Tessenderlo; Technisch Instituut Sint-Carolus,
Sint-Niklaas; Vrij Technisch Instituut, Deinze

WORKSHOPSESSIES

Open workshop

De digitale Kickstart-vragenlijst: deelnemen of beheren

Tijd: 12-14 uur: doorlopend


Begeleiding: Jeroen Van
Beirendonck, applicatieontwikkelaar, AP Hogeschool

Inhoud: Je kan de vragenlijst
van het digitaal Kickstart-instrument beantwoorden. Je krijgt dan je
eigen I-kick. Je kan ook zicht krijgen op het beheer van het digitaal
systeem zodat je zelf aan de slag kan om bij groepen de vragenlijst
af te nemen. Hiervoor is er ook een handige handleiding beschikbaar.
Kortom: je kan terecht met al je vragen over het digitaal instrument.

Namiddag

Bij de inschrijving kies je twee
workshops uit de 7 keuzemogelijkheden. Opgelet! Workshop 4 en
workshop 7 worden slechts eenmaal aangeboden en kunnen niet
gecombineerd worden. Na de afsluiting van de inschrijvingen ontvang
je een e-mail met het tijdstip waarop je de door jou gekozen
workshops kan volgen.

1. Eigen werkkwaliteiten in kaart: I-kick, Class-kick en Work-kick

PDF van deze voordracht

Begeleiding: Peter David, projectmedewerker, AP Hogeschool; Inge De Neef, senior consultant, Randstad Diversity; praktijkgetuigenissen uit
Sint-Jozefinstiuut, Kontich en Technisch Atheneum Wollemarkt, Mechelen

Inhoud: Onmiddellijk na het
beantwoorden van de vragenlijst ontvangen de leerlingen de I-Kick,
een persoonlijk document dat hen complimenteert met de
werkkwaliteiten waarover ze reeds beschikken. De Class-kick en de
Work-kick zijn de groepsoverzichten die respectievelijk de
leerkrachten en trajectcoaches te zien krijgen.

Wanneer geef je ‘Kickstart je
toekomst!
een plaats in het schooljaar? Hoe gaan
leerlingen/jonge werkzoekenden om met de I-kick? Hoe lees je de
I-kick en Class-/Work-kick? Hoe start je reflectie en dialoog over
werkkwaliteiten op? Waar kan je I-kick, Class-kick of Work-kick een
plaats geven bij de bestaande initiatieven in je organisatie?

2. Start to coach: aan de slag met de Toolbox

PDF van deze voordracht

Begeleiding: Ine Janssens en Elke Denoo, projectmedewerkers, AP Hogeschool; Sarah Maes, senior consultant, Randstad Diversity; praktijkgetuigenissen uit Heilig Graf, Turnhout en Technisch instituut Sint-Carolus, Sint-Niklaas

Inhoud:’Kickstart je toekomst!’ heeft als doel om begeleiders
te ondersteunen in het coachen van werkkwaliteiten bij jongeren.
Hiervoor voorziet Kickstart een toolbox die bestaat uit
basisinformatie over werkkwaliteiten, een coachingsmap, een
spelmatrix, 81 spelfiches en spelmaterialen. In deze workshop kan je
kennis maken met de toolbox en de wijze waarop deze materialen
ingezet kunnen worden.

3. Kickstart: een hefboom voor schoolbeleid

PDF van deze voordracht

Begeleiding: Luc Vandenhoeck,
projectcoördinator Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en
Vorming; Luc Verheijen, adviseur bij Kessels & Smit, The Learning
Company

Inhoud: Het afnemen van de
Kickstart-vragenlijst lijkt een momentopname in de opleiding van de
jongeren, maar Kickstart heeft de bedoeling een hefboom te zijn om
schoolbreed aan leerloopbaanbegeleiding te doen. De
Kickstart-beleidsmap biedt handvatten en inspiratie om het
beleidsvoerend vermogen ook op dit vlak te versterken. Tevens worden
de raakvlakken tussen het Kickstart-traject en de proces- en
outputindicatoren van het CIPO-model verduidelijkt. Aansluitend krijg
je er zicht op hoe - op basis van de Appreciative Inquiry (AI) - de
kerntaken van het schoolleiderschap kunnen worden ingevuld door te
investeren in ‘relaties van hoge kwaliteit’.

4. Van organisatie naar organiseren: de consequenties van een AI perspectief

Begeleiding: Sabine Lambrichts, manager, Randstad Diversity; Luc Verheijen, adviseur bij
Kessels & Smit, The Learning Company

Inhoud: Appreciative Inquiry (AI) werd oorspronkelijk ontwikkeld als een theorie over
verandering in sociale systemen (groepen, organisaties, gemeenschappen). Door zijn vele wereldwijde toepassingen heeft AI ondertussen het denken over veranderen verrijkt en biedt het tevens
een kader om te kijken naar hoe we organisaties met elkaar vormgeven. De waarde van AI is dat het organisaties helpt met nieuwe ogen naar zichzelf te kijken. Niet zozeer de organisatie als een te repareren probleem, maar meer vanuit het beeld van organisaties als netwerken tussen mensen met oneindige mogelijkheden. In deze workshop
illustreren we dit graag door twee organisatieverhalen te delen. Organisaties die op een bepaald moment de bewuste keuze hebben
gemaakt om hun conversaties anders in te richten en ruimte te bieden aan mensen om hun sterktes te verbinden aan een gedeelde gewenste
toekomst. Wat kunnen we leren over het implementeren van AI op organisatievlak vanuit deze cases?

5. Coachen van jongeren: coachingstechnieken voor iedereen

PDF van deze voordracht

Begeleiding: Katrien Kerckhove, Human Resources Manager, Randstad;

Inhoud: 'Kickstart je toekomst! is een coachingstraject. Coachen vraagt een specifieke basishouding, anders dan bij begeleiden of opleiden.
In deze sessie proeven we van wat coaching is, zowel individueel alscollectief.

Een goede coachingshouding: wat is het? Welke vraagstelling is geschikt en welke tools kunnen ingezet worden
in de ondersteuning van jongeren? We gaan even aan de slag. Ontdek handvatten om concreet coachend aan de slag te gaan binnen het
Kickstart-verhaal.

6. Will’s Kracht: aandacht voor arbeidsattitudes in een leer- en werkomgeving

PDF van deze voordracht

Begeleiding: Pieter Commerman, projectverantwoordelijke, Steunpunt Onderwijs Provincie Limburg

Inhoud: Wanneer jonge mensen
vandaag de dag de brug oversteken van school naar werk, komen ze in
een nieuwe wereld terecht met eigen gewoontes, gebruiken en regels.
Voor veel jongeren vergt deze belangrijke stap in hun leven ook een
grote aanpassing. Vooral een gepaste ‘arbeidshouding’ of
‘attitude’ aanmeten, is een belangrijke uitdaging. Attitudes
zoals flexibiliteit, engagement, stiptheid en doorzetting worden
vandaag in advertenties ‘kerncompetenties’ genoemd en worden meer
en meer een hefboom naar de arbeidsmarkt.

Will's Kracht is een
project van het Steunpunt Onderwijs Provincie Limburg en ontwikkelde
een methodiek met concreet vormingsmateriaal om
onderwijsprofessionals en HR-medewerkers te inspireren met minimale
middelen de aandacht voor attitudes te integreren in de dagelijkse
schoolpraktijk. De workshop is deels opgebouwd als een
ervaringsverhaal en deels als een hands-on training waarin je zelf
ervaart dat attitudetraining meer kan zijn dan een lesje. Je krijgt
als deelnemer na afloop ook een startpakket.

7. Generieke werkkwaliteiten voor afgestudeerden hoger onderwijs: focusgroep

Begeleiding: Herman Van de Mosselaer, projectmanager onderwijsonderzoek, AP
Hogeschool; Wies Allemeersch, onderzoeker, AP Hogeschool

Inhoud: Ook diegene die na het
vervolledigen van een professionele bacheloropleiding in het werkveld
stappen dienen te beschikken over generieke werkkwaliteiten die in de
werkcontext een meerwaarde opleveren. Daarom startte AP Hogeschool na
het project ‘Kickstart je toekomst! ook het project ‘Kickstart bachelor’.

Deze workshop legt de focus op de
vaardigheden die afgestudeerde professionele bachelors nodig hebben
om succesvol te starten in een eerste job en het ook blijvend goed te
doen. Er is een kort verslag over het vooronderzoek dat reeds is
uitgevoerd: zowel vacatureanalyses, literatuuronderzoek als
focusgesprekken met vertegenwoordigers van het werkveld.

Daarna gaan we met jullie verder actief
op zoek naar de belangrijkste generieke werkkwaliteiten voor
professionele bachelors.

LOCATIE


AP Hogeschool

Campus Meistraat

Meistraat 5

2000 Antwerpen

De campus is op 10 minuten wandelen van het Centraal Station.

Er zijn 5 parkings binnen de straal van 150 meter van de campus.

Vragen ?

Meer info over ‘Kickstart je toekomst!: http://kickstart.goleweb.eu

Heb je nog vragen, mail naar: goleweb@ap.be

Back To Top